Reklamace

Postup při reklamaci 


V případě škodní události (poškození či zničení zboží, opožděném dodání) dodržte prosím následující postup:

1) Pořiďte fotodokumentaci poškozeného zboží na vozidle včetně jeho SPZ, aby bylo zřejmé, že dané zboží dorazilo na předmětném vozidle.

2) Zapište záznam do listu CMR (u mezinárodní přepravy), či do dodacích listů (u vnitrostátní přepravy).

3) Odesílatel či příjemce je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky, nebo opožděným dodáním oproti sjednané lhůtě.

4) Kontaktujte pracovníka naší firmy s informací o reklamaci přepravy.

5) Sepište reklamační zápis s vyčíslením škody. Reklamace musí být provedena vždy písemnou formou na adresu Multitrans CZ s.r.o. nebo e-mailem na reklamace@multitrans.cz, a to ihned po zjištění poškození zásilky. V případě zjevně neznatelných poškození do 7 dní od ukončení přepravy.

6) Odpovědnost Multitrans CZ za škodu na zásilce se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Úmluvou CMR, tam kde je dána její příslušnost.

7) Škoda představuje:

8) Multitrans CZ odpovídá odesílateli ve vnitrostátních přepravách za skutečnou škodu vzniklou na zásilce při přepravě. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však Multitrans CZ neodpovídá odesílateli za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s provedením přepravy vzniknout, ani za škody vzniklé odesílateli nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou zásilky.

9) Multitrans CZ se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce, pokud prokáže, že:

10) Odesílatel je povinen zajistit, aby zásilka byla příjemcem prohlédnuta při jejím převzetí a případné výhrady, popisy škod a ostatní připomínky byly zapsány do listu CMR (v případě mezinárodní přepravy) či do dodacích listů (v případě vnitrostátní přepravy), příp. do reklamačního protokolu. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem a osobou zastupující Multitrans CZ s.r.o.

11) Multitrans CZ se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví přepravních služeb.

12) Multitrans CZ se zprostí odpovědnosti za škodu v případě, že zákazník nějak nakládal (přebalil, opracoval, atd.) s poškozeným zbožím bez toho, aby poškozené zboží prohlédl likvidátor pojišťovny.

Nevíte si rady s reklamací, pomůžeme vám.

 

V případě reklamace či nespokojenosti s našimi službami se na nás neváhejte obrátit.

(*) Označené položky jsou povinné.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace